Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Galeria

Wręczenie certyfikatów
10 października 2014
Konferencja podsumowująca projekt Viterbo
4 października 2014
Panel
lipiec 2014
Spotkanie projektowe 21-22 maja Cluj Napoka (Rumunia)
maj 2014
Upowszechnianie założeń, treści i rezultatów projektu w środowisku akademickim Cieszyn
marzec 2014
Szkolenia trenerów
listopad grudzień 2013

Głównym celem projektu jest wypracowanie ogólnoeuropejskiego modelu kształcenia profesjonalnego asystenta seniora. W chwili obecnej brakuje w Europie osób mających odpowiednie przygotowanie zawodowe do bycia „doradcą, asystentem, przyjacielem, towarzyszem” osoby starszej, który nie zajmuje się sprawami opieki lecz koncentruje się na aktywizacji społecznej, kulturalnej i edukacyjnej swoich podopiecznych. Przygotowanie do tych nowych ról odbywać ma się nie metodą tradycyjną, lecz poprzez wykorzystanie coachingu i e-learningu, co jest niewątpliwie walorem innowacyjnym całego przedsięwzięcia. W listopadzie i grudniu 2013 r. miały miejsce szkolenia dla trenerów. Cały kurs szkoleniowy obejmował 5 bloków tematycznych, dotyczących podstaw gerontologii i antropologii, elementów psychologii pozytywnej, komunikacji społecznej, a także sposobów wykorzystania coachingu w szkoleniu profesjonalnych opiekunów osób starszych oraz samokształcenia za pomocą e-learningu z wykorzystaniem specjalnie do tego celu utworzonej platformy. Osoby, które ukończyły szkolenia mają za zadanie przygotować (z wykorzystaniem zdobytych podczas szkoleń wiadomości i umiejętności) kilkunastu przyszłych opiekunów osób starszych.
Spotkanie projektowe Walencja Hiszpania
28-29 październik 2013

Spotkanie projektowe Kielce Polska
7-8 maja 2013
Drugie spotkanie robocze Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
8-9 maja 2013

Fotorelacja (zobacz)Pierwsze spotkanie robocze Viterbo (Włochy)
6-7 listopada 2012