Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy UJK

Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje od 1985 r. Skupia on grono seniorów zainteresowanych rozwijaniem własnych zainteresowań, zdobywaniem nowych umiejętności, aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Celem ŚUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu. Jego działalność sprowadza się do prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauk, propagowania i popierania różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku, podejmowania działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu (a w szczególności pomiędzy osobami starszymi a młodym pokoleniem), aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych, włączania ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.

ŚUTW w Kielcach wypracował rozległe i różnorodne formy działalności oświatowej, kulturalno-artystycznej, rekreacyjno-sportowej, charytatywnej i towarzysko-rozrywkowej. Zajęcia odbywają się w postaci zajęć seminaryjnych, lektoratów językowych, sekcji zainteresowań oraz zajęć ruchowych. Słuchacze uczestniczą ponadto w spektaklach teatralnych, premierach filmowych, koncertach, wycieczkach krajoznawczych. Są aktywnymi wolontariuszami w Domu Dziecka, Centrum Onkologii. Współpracują z Klubem Pokoleń, Szkołą Muzyczną, Domami Pomocy Społecznej, Klubem „Amazonki”.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest instytucją rządową prowadzącą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem, niedostosowaniem społecznym. Jest on miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Klientami MOPR są m.in. seniorzy. W ramach pomocy ludziom starszym świadczone są usługi opiekuńcze (zwykłe i psychiatryczne), zapewnia się rehabilitację społeczną i zawodową, orzecznictwo o niepełnosprawności, dowóz do lekarza, jadłodajni itp. MOPR prowadzi także dla osób wymagających całodobowej opieki domy pomocy społecznej, a dla samotnych aktywnych i poszukujących atrakcyjnych ofert spędzania czasu wolnego - kluby seniora.