Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Partnerzy projektu

Włochy - Uniwersytet Tuscia (UNITUS)
Włochy - Entropy Knowledge Network
Hiszpania - Uniwersytet Jaume I (UJI)
Polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
Rumunia - Uniwersytet Babes-Bolyai (BBU)

Sylwetki gości konferencji "Aktywizacja seniorów – między powinnością a profesją – kształcenie i działanie"

Profesor Gianluca Biggio (Uniwersytet Tuscia, Włochy)
Profesor na Uniwersytecie Tuscia w Viterbo, we Włoszech. Specjalizuje się w psychologii organizacji, psychologii grupy, psychologii mass mediów. Doktorat uzyskał w dziedzinie psychologii, ukończył również studia na kierunku psychosocjologia. Specjalizuje się również w psychoterapii psychoanalitycznej, jest członkiem EAWOP (European Association Of Organizational And Work Psychology) i EFPP (European Federation of Psychoanalitic Psychoterapy). Opublikował wiele książek i artykułów naukowych, o zasięgu międzynarodowym, poświęconych psychologii organizacji, doradztwu personalnemu i zapewnieniem dobrej jakości życia osób starszych.

Profesor Rosa M. Banos (Uniwersytet w Walencjii, Hiszpania)
Profesor Psychopatologii Uniwersytetu w Walencii, w Hiszpanii. Jej zainteresowania badawcze to psychopatologia, leczenie zaburzeń psychicznych i zastosowanie VR w psychologii.

Profesor Claudio G. Cortese (Uniwersytet w Turynie, Włochy)
Profesor Psychologii Przemysłowej i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Turynie. Wykłada również w Szkole Podyplomowej Wydziału Psychologii Zdrowia. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zmiennych, które opisują relacje pomiędzy jednostką a organizacją (satysfakcja z pracy, motywacja pracy, klimat organizacyjny), czynnikach organizacyjnych dobrobytu, relacjach między pracą zawodową a życiem rodzinnym, przywództwu i partnerstwie, kształceniu dorosłych i metodach szkoleniowych. Członek Komitetu Wykonawczego Włoskiego Towarzystwa Psychologicznego (AIP), sekcji Psychologii Organizacji oraz twórca programu szkoleniowego sekcji młodzieżowych klubu piłkarskiego Juventus Turyn ("Juventus F.C. Education Program”).

Profesor zw. dr hab. Olga Czerniawska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Pracownik Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydziału Humanistycznego. Zajmuje się andragogiką i gerontologią, do których od lat wprowadza badania biograficzne i myśl biograficzną, jako metody pracy z ludźmi dorosłymi i starszymi. Podejmuje kluczowe dla andragogiki i gerontologii tematy: dorosłość, starość, role społeczne rodziców, dziadków, podróż jako projekt edukacyjny. Autorka licznych prac andragogicznych i gerontologicznych.

Profesor Daniel David (Uniwersytet Babes-Bolyai, Rumunia; Mount Sinai School of Medicine, Nowy Jork, USA)
Profesor Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Uniwersytetu Babes-Bolyai, w Cluj-Napoca, w Rumunii oraz adiunkt w Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku, w USA. Pozostaje pod wpływem koncepcji Aarona T. Becka, a główne jego zainteresowania to psychoterapia oparta na dowodach, psychoterapia poznawczo-behawioralna i nauki kliniczne. Stworzył pierwszą szkołę terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w Rumunii. Dyrektor i założyciel Międzynarodowego Instytutu Zaawansowanych Studiów Psychoterapii i Psychologii Stosowanej Zdrowia Psychicznego, oraz Uniwersyteckiej Kliniki Psychologii. Superwizor w psychologii klinicznej, poradnictwie psychologicznym i psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

David Opris (Uniwersytet Babes-Bolyai, Rumunia)
Badacz i doktorant psychologii Babes-Bolyai w Cluj-Napoca w Rumunii. Jego główne zainteresowania naukowe związane są z zastosowaniem technologii informacyjnych i rzeczywistości wirtualnej w psychoterapii.

Profesor zw. dr hab. Józef Półturzycki (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Zajmuje się teorią kształcenia, pedeutologią, podstawami edukacji ustawicznej, andragogiką. Od lat bada rozwój i uwarunkowania edukacji dorosłych w Polsce i innych krajach. Były wieloletni członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i przewodniczący Zespołu Pedagogiki Dorosłych, redaktor naczelny Rocznika Andragogicznego, autor licznych prac.

Profesor Soledad Quero Castellano (Uniwersytet Jaume, Castellón, Hiszpania)
Profesor Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Jaume, w Castellón, w Hiszpanii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie adaptacji i walidacji programów BCT wykorzystywanych w terapii zaburzeń emocjonalnych i zastosowaniu technologii informacyjnej w terapii psychologicznej.

Profesor Aurora Szentagotai-Tatar (Uniwersytet Babes-Bolyai, Rumunia)
Profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Babes-Bolyai, w Cluj-Napoca, w Rumunii. W latach 2006-2008 ukończyła studia podoktorskie w dziedzinie zastosowania interwencji w psychologii klinicznej i psychoterapii, w Międzynarodowym Instytucie Zaawansowanych Studiów Psychoterapii i Psychologii Stosowanej Zdrowia Psychicznego, Babes-Bolyai Cluj-Napoca. W 2006 roku otrzymała wyróżnienie za doktorat " Counterintentional effects of intentional control". Jej główne zainteresowania badawcze to psychoterapia oparta na dowodach i poznawcze nauki kliniczne. Brała udział w trzech projektach międzynarodowych i dwóch projektach w ramach grantów krajowych ośrodków badawczych. Superwizor w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Roberto Vardisio (Entropy Knowledge Network, Rzym, Włochy)
Psycholog pracy, przedstawiciel Entropy Knowledge Network. Od 12 lat trener prowadzący szkolenia z zakresu zarządzania, oceny i selekcji personelu i badań nad organizacją. Były starszy konsultant w międzynarodowej firmy doradczej Ernest & Young, współpracownik kilku ważnych uniwersytetów włoskich, np. Universytet La Sapienza w Rzymie i Uniwersytet Napoli Federico II.